QMI БЪЛГАРИЯ

QMI БЪЛГАРИЯ

ул. Крум Кюлявков бл.33 Б
София,
България
23.3260106
42.6964917
UserLikes
Име: QMI БЪЛГАРИЯ
Адрес: София, ул. Крум Кюлявков бл.33 Б
Телефони: text to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.qmisx6000.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Автопринадлежности
Дейност:

Автопринадлежности

Ключови думи: qmi българия, qmi bulgaria, продукти sx6000, греси, автопринадлежности

Продукти

  • Графитна магеланова смазка (температурен диапазон от +500 до +2500°С)

    Това е специален смазочен материал за прилагане при екстремно високи температури. Той бе създаден да гарантира доброто смазване и безаварийна експлоатация и при такива уредби, където традиционните греси се овъгляват и чрез своите ерозионни остатъци могат да доведат до щети. Продуктът се базира на синтетично без съдържание на пепел основно масло-носител , което поддържа суспензно състояние на едно високо концентрирано супермикронизирано, можещо да преминава през сито с малки отвори, мегалитово, твърдо смазочно вещество (MSL).
    Продуктът MSL се препоръчва при всички бавновъртящи се работни елементи, изложени на високи температури.

 

Открийте ни в Google+